december 2013 archive

My na detskom festivale

Na Detskom festivale populárnej hudby Letí pieseň, letí, ktorý sa po uskutočnil 15. decembra 2013 v Kovačici, zúčastnili sa i žiačky 5.1 triedy našej školy. Text piesne Šťastné kompostéry napísala Patrícia Kmeťková a zhudobnili ju jej spolužiačky. Pomáhali im učiteľky Zuzka Valentíková a Elenka Krošláková. Toho istého festivalu zúčastnila sa i siedmačka Teodóra Šimonová, ktorá …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1788&lang=sk

Naša škola č. 22

Pred Vami je nové číslo Našej školy, ktoré vyšlo s finančnou podporou Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Dúfame, že si kliknutím na obrázok v ňom aj zalistujete a medzi početnými príspevkami našich žiakov a učiteľov nájdete príspevky aj pre seba.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1888&lang=sk

Mikulášske dni

Ines Gedrová, žiačka 5.1 triedy, pobudla v termíne od 4. do 7. decembra v Slovenskej republike,  na Mikulášskych oslavách, vďaka odmene, ktorú získala za svoj herecký výkon na Detskej divadelnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove. Program bol zameraný na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku. Žiaci so svojimi pedagógmi navštívili Modru, múzeum a …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1779&lang=sk

Matematika trochu inak

V pondelok 9. decembra 2013 v našej škole sa uskutočnilo stretnutie profesorov matematiky škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Cieľom stretnutia bolo prítomným prezentovať možnosti uplatnenia informačno-komunikačnej technológie vo výučbe matematiky. Ukážkovú hodinu v šiestom ročníku na tému Trojuholník – upevňovanie učiva realizoval profesor matematiky v našej škole Ján Hemela. Hodina sa uskutočnila v digitálnej učebni …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1766&lang=sk

Literárny súbeh knižnice Veljko Petrović

V miestnostiach Národnej knižnice Veljko Petrović v Báčskej Palanke sa v utorok 3. decembra uskutočnilo vyhodnotenie výtvarného súbehu – Pohľadnica môjho rodiska. Súbeh bol vypísaný v rámci obce Báčska Palanka, a zapojení boli žiaci od 6 do 15 rokov. Prítomných privítala riaditeľka knižnice Koviljka Dobrić. Z odmenených detských výtvarných prác sú vyhotovené pohľadnice. Žiaci našej školy získali pozoruhodné výsledky: …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1761&lang=sk