november 2013 archive

Čitateľský kvíz

V súlade s plánom práce školskej knižnice a v organizácii Detského zväzu v škole bol realizovaný čitateľský kvíz, kde súťažili žiaci našej školy a školy Aleksa Šantić z Gajdobry. Dňa 12. novembra v digitálnej učebni súťažilo po päť žiakov prvého a druhého stupňa z oboch škôl. Program moderovala učiteľka Zuzka Valentíková a pomáhali jej žiaci …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1747&lang=sk

Pouličné preteky

Každoročne v rámci  zaznamenávania Dňa obce Báčska Palanka organizujú sa aj pouličné preteky žiakov základných a stredných škôl, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj naši žiaci. Tohto roku najlepšie výsledky dosiahli Monika Valentíková, 5.1 (prvé miesto), Rastislav Záskalický, 7.1 (prvé miesto), Dávid Vinkoviť, 5.1 (tretie miesto) a Filip Badinský, 6.1 (tretie miesto). Úhrne naša škola obsadila …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1742&lang=sk

Vychutnajme si filmárske remeslo

V sobotu 2. novembra 2013 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal V. seminár pre žiakov základných škôl. Stredobodom  stretnutia žiakov slovenských škôl bolo nahrávanie krátkeho filmu pod titulkom Ján Čajak v našich spomienkách – k jubileu 150. výročia spisovateľovho narodenia. Semináru sa zúčastnili žiačky Jarmila Vachulová – 8.1 a Ingrid Česková – 7.1., …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1734&lang=sk

Pro slavis 2013

V celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov MŠ, ZŠ, ŠŠ a školských zariadení, SŠ a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským PRO SLAVIS 2013 sa náš časopis NAŠA ŠKOLA umiestnil v V. kategórii na treťom mieste. Časopis vychádza dvojjazyčne, už siedmy rok za sebou. Má svoje stále rubriky: Zaujímavá strana sveta, Naše talenty, Predstavujeme sa, Eko kútik, Zo života školy, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1722&lang=sk