október 2013 archive

Slovensko, krajina v srdci Európy

V rámci 5. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy – Pocta Cyrilovi a Metodovi naša škola získala čestné uznanie za aktivitu a tvorivosť žiakov. Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž výstavy najúspešnejších prác uskutoční sa 18. novembra 2013 v Bratislave. V mene našej školy odmenu preberú šiestak Denis Pudelka a profesorka výtvarnej kultúry Verica …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1707&lang=sk

Fare action weeks

Tohtoročné Akčné týždne sa v Európe konajú v dňoch 15. až 29. októbra 2013. Ako každý rok tak aj tentokrát ich organizuje sieť Football Against Racism in Europe (FARE). Cieľom FARE je bojovať proti rasizmu, homofóbii a iným formám diskriminácie vo futbale a osláviť lásku k tomuto športu, ktorú zdieľame bez ohľadu na náš pôvod, farbu pleti, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1700&lang=sk

Maratóny

V našej škole sú veľmi  aktívne športové krúžky. Krúžok atletiky je jeden z najaktívnejších. Každoročne sa zúčastňuje početných maratónov a dosahuje vynikajúce výsledky. V tomto roku na Petrovskom maratóne Rastislav Záskalický a Filip Badinský vo svojej kategórii obsadili prvé miesta, Daniel Blatnický, Boris Badinský a Monika Valentíková druhé a Miroslav Šuster tretie miesto. Žiaci sa …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1697&lang=sk

Vandrovníci v Selenči

Naši veselí vandrovníci si 24. októbra 2013 zavandrovali do Základnej školy Jána Kollára v Selenči. Divadelné predstavenie Ako šlo vajce na vandrovku oduševnilo najmladších divákov, a najviac sa im páčili strašidelní zbojníci. Z tohto zájazdu si herci priniesli aj pekné zážitky a nadviazali spoluprácu s hercami tamojšieho divadelného krúžku.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1689&lang=sk

Naša prvá kniha

V rámci zaznamenávania Dňa školy uskutočnila sa promócia Zborníka detskej poézie žiakov našej školy. Zbierka ma názov Sniť s otvorenými očami a obsahuje ocenené básne našich žiakov na literárnych súbehoch doma i v zahraničí, tak v slovenčine, ako i v srbčine. Výber básni urobili profesori slovenského a srbského jazyka Vierka Papová, Zuzka Valentíková a Aleksandar …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1674&lang=sk