máj 2013 archive

Ďalší úspech našej školy

Tretí rok zaradom naša škola obsadila druhé miesto v pokrajine realizáciou projektu Pre čistejšie a zelenejšie školy vo Vojvodine. V rámci projektu realizovali sme celý rad aktivít: edukácie žiakov, zamestnancov, rodičov žiakov a občanov Pivnice, kompostovanie, upravovanie školy a jej okolia, zaznamenávanie významných dátumov, napísali sme a zhudobnili školskú ekologickú hymnu Šťastné kompostéry, zapojili sme …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1476&lang=sk

Skrášľovanie Pivnice

Dňa 24. mája 2013 žiaci 7. 1 a 7. 2 triedy  sa zúčastnili v akcii sadenia kvetov, ktorá  bola organizovaná na hodine občianskej výchovy a zrealizovaná v spolupráci s Miestnym spoločenstvom Pivnica. Žiaci kvety sadili v centre dediny a splnili cieľ akcie – skrášliť Pivnicu.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1462&lang=sk

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

Súťaže fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 2013 sa zúčastnil aj náš piatak Ivan Kubinec ktorý získal 2. miesto v kategórii digitálna fotografia.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1450&lang=sk

Naša 4.1 – SuperTrieda

Dňa 11. mája 2013 v našej škole sa uskutočnilo prvé krajanské finále SuperTriedy – súťaže o najúspešnejšiu triedu. Je to projekt, ktorý sa realizuje v Slovenskej republike a jeho cieľom je animovať deti v oblasti  hudby, výtvarného a scénického umenia. Žiaci stvárňujú vopred určenú tému. Každý žiak musí mať svoju konkrétnu úlohu. Tohto roku téma …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1423&lang=sk

Naša škola č. 21

Z príležitosti Republikovej súťaže zo slovenského jazyka z tlače vyšlo nové číslo nášho školského časopisu Naša škola, ktoré je tematicky venované tomuto podujatiu. Okrem žiackych prác v ňom predstavujeme našu školu, zlomky z jej minulosti a súčasnosti, našu osadu, našich úspešných žiakov, ale aj účastníkov spomínanej súťaže. Ak kliknete na obrázok môžete si v našom …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1417&lang=sk