apríl 2013 archive

Eko jar

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú manifestácie Eko jar, ktorá sa organizuje v Báčskej Palanke, v ZŠ Vuka Karadžića. Píšu a maľujú na zadané témy, účinkujú v dielňach. Ich práce často bývajú ocenené. Tohto roku boli odmenené výtvarné práce štvrtáčky Valentíny Imrekovej (prvé miesto) a siedmačky Tani Valentíkovej (druhé miesto). Za svoju literárnu prácu druhou cenou …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1337&lang=sk

Medziobecná súťaž z ruského jazyka

Z obecnej na medziobecnú súťaž z ruského jazyka  postúpili tri žiačky našej školy: Tabita Vágalová, Marína Imreková a Nadja Pacula. Súťaž bola v Novom Sade. Naše žiačky dosiahli pozoruhodný úspech: Tabita obsadila prvé a Marína druhé miesto a obe postúpili na republikovú súťaž. Žiačky na súťaž pripravovala profesorka ruského jazyka Anna Belániová. Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1331&lang=sk

Medziobecná súťaž z matematiky

V našej škole všetci vedia, že najlepším matematikom v škole je Filip Herček zo 6.1. Zúčastnil sa početných súťaží: školských, obecných, obvodových. Tohto roku na obecnej súťaži obsadil prvé  miesto, na obvodovej druhé miesto a  postúpil aj na republikovú súťaž, ktorá bude v Loznici. Filip je účastníkom aj Matematickej olympiády a matematickej súťaži Misliša v rámci …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1324&lang=sk

Odborné zdokonaľovanie našich učiteľov

Odborné zdokonaľovanie učiteľov je súčasťou ich každodennej práce. V našej škole realizuje sa kontinuitne v samej ustanovizni, ale aj mimo nej. Učitelia sa zúčastňujú početných seminárov a kurzov v organizácii Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja, Ústavu pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Združenia učiteľov, jednotlivých fakúlt a inštitúcií, ako i v …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1318&lang=sk

Medziobecná súťaž z biológie

Súťaž sa uskutočnila v Novom Sade. Profesorka biológie Lenka Vízi, na základe výsledkov na obecnej, na medziobecnú súťaž pripravovala siedmačku Draganu Žabaljac a ôsmačku Taničku Klúčikovú. Dragana obsadila výborné druhé miesto. Blahoželáme!    

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1315&lang=sk