február 2013 archive

Kamarátenie s básnikom

Dňa 18. februára v slávnostnej sieni školy svoju tvorbu žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka prezentoval pivnický básnik Ján Salčák. Žiaci a učitelia mali príležitosť prvýkrát ho privítať medzi sebou, vypočuť si, ale i prečítať časť z jeho tvorby. Posedenie zorganizovali profesorky Zuska Valentíková a Vierka Papová.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1029&lang=sk

Medziobecná súťaž zo srbského jazyka

Súťaži zo srbského jazyka nematerinského, ktorá sa uskutočnila v Novom Sade, zúčastnilo sa päť žiačok našej školy. Ôsmačka Tabita Vágalová obsadila prvé miesto a maximálnych 20 bodov. Marína Imreková, žiačka ôsmeho ročníka, obsadila tretie miesto, ako i siedmačka Kristína Vinkoviťová. Tieto žiačky, ako i žiačky siedmeho ročníka Marcela Valentíková a Anna Kľúčiková postúpili  na republikovú súťaž. Z úspechu svojich …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1025&lang=sk

Obecná súťaž z fyziky

V miestnostiach Základnej školy Svätého Savu v Báčskej Palanke dňa 10. februára bola obecná súťaž z fyziky. V mene našej školy súťažili šiestak Filip Herček, siedmak Dávid Šuster a ôsmaci Nadja Pacula a Ljubomir Vukšić. Všetci žiaci dosiahli pozoruhodné výsledky. Predsa, najúspešnejším z nich bol Filip, ktorý v kategórii šiestakov obsadil prvé miesto a získal …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=994&lang=sk

Kamarátenie v 3.1

Žiaci 3.1 triedy so svojou učiteľkou Milotou Adámekovou jedno poobede venovali svojim starým mamám. Privítali ich piesňou. Staré mamy ich spoznali so spôsobom svojho dospievania a do ich učebne priniesli kus svojho detstva a mladosti. Učebňa sa pýšila vyšívanými uterákmi, obrusmi, vankúšikmi zo starých skríň. Ako ich v minulosti vyšívali a šili staré mamy priblížili …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=996&lang=sk

Deň bez cigaretového dymu

Deň bez cigaretového dymu, 31. január, zaznamenaný je prednáškou pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka. Prednášku pripravila a realizovala medicínska sestrička Elenka Herčeková. Prezentáciou Nepáľ si – pomôžme našim deťom, aby zostali nefajčiarmi priblížila deťom prečo  cigaretový dym škodí, ktoré sú dôvody na to, že deti začnú fajčiť a spôsoby, ktoré im môžu pomôcť, aby …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=983&lang=sk