november 2012 archive

Zaznamenali sme deň tolerancie

Výchova k tolerancii hrou je názov kreatívnej dielne, ktorú absolvovali žiaci vyšších ročníkov pod vedením učiteľky Vesny Kámaňovej. Cieľom bolo zdôrazňovanie aspektov medzikultúrnej výchovy, uvedomovanie si a odstraňovanie predsudkov a stereotypného myslenia, diskriminácie, posilňovanie sociálnej spravodlivosti a tolerancie, teda aby sa žiaci prostredníctvom vlastného zážitku stávali citlivejšími.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=791&lang=sk

Naša poetka Vesna

Naša kamarátka Vesna Peškanov nás príjemne prekvapila. Z tlače vyšla jej prvá zbierka básní. Vesna píše o prírode, ale aj o svojej pani učiteľke, o sestre, o kamarátoch. A najúprimnejšie o svojej starej mame. Vesna svoju knihu pomenovala Moje sny a predstavila ju na promócii v miestnostiach knižnice Veljko Petrović v Báčskej Palankej. Aj my …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=741&lang=sk

Siedmaci a ôsmaci na exkurzii

Medzi najkrajšie chvíle školského obdobia patria i exkurzie a  výlety. To môžu potvrdiť i naši siedmaci a ôsmaci, ktorí so svojimi triednymi učiteľmi dva prekrásne dni strávili v Niši, Prolom Bani a Đavoljej Varoši. Táto exkurzia dlho ostane v pamäti zvlášť ôsmakom, lebo bola ich poslednou spoločnou exkurziou.  

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=745&lang=sk

Nespaľujme lístie, kompostujme!

Aby náš projekt Kompostovanie od A do Z bol čo úspešnejší, pokúsili sme sa animovať svojich spoluobčanov, aby nespaľovali líste, ale aby ho kompostovali. Vyrobili sme plagáty, ktoré sme sa snažili zviditeľniť v celej osade. Ich cieľom  je vyzvať občanov chrániť si životné prostredie. Plagáty vyrobili žiaci 7.1 triedy.    

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=737&lang=sk

Uznanie Dr. Đorđa Natoševića

V Deň osvetových pracovníkov, 8. novembra, vo Vláde AP Vojvodiny našej škole bolo udelené uznanie Dr. Đorđa Natoševića. Toto vysoké pokrajinské uznanie nám bolo udelené za vynikajúce výsledky vo vzdelávaco-výchovnom procese, ktoré sa zvlášť odzrkadľujú vo výbornom plánovaní, organizovaní, realizácii a hodnotení výučby použitím súčasných vyučovacích metód a tvarov práce, tímovom fungovaní vo všetkých oblastiach …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=705&lang=sk