október 2012 archive

Nové kompostarne

Aby sme mohli úspešne začať s realizáciou aktivít z projektu Kompostovanie od A do Z museli sme si vyrobiť kompostarne. Pomohol nám náš kurič Mirko Tót. Na výrobu kompostarní použil dasky, ktoré naši žiaci ofarbili zelenou farbou. Teraz sa už pýšia na osobitnom mieste v školskom dvore. Snažíme sa ich naplniť lístím, konárikmi a odpadom …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=695&lang=sk

Kompostovanie od A do Z

Od septembra naša škola realizuje projekt Kompostovanie od A do Z. Cieľom projektu je rozvíjať ekologické povedomie u žiakov a zamestnancov školy, ale i u obyvateľov našej osady. Pomocou rôznych aktivít deti a dospelí sa spoznávajú s kompostovaním ako s biologickým procesom rozkladania a premeny organických látok na kompost – kvalitné organické hnojivo bohaté výživnými látkami, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=690&lang=sk

Znovu medzi najlepšími

Druhý rok zaradom je naša škola zaradená medzi desať najlepších škôl vo Vojvodine v rámci projektu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, ktorého nositeľmi sú Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia. Projektu sa zúčastnili všetci žiaci a zamestnanci školy. Realizovaný bol celý …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=648&lang=sk

Deň školy

V pondelok, 15. októbra, sme zaznamenali  Deň školy. Kamarátili sme sa na  tematických dielňach v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov. Odmenili sme našich najúspešnejších žiakov v školskom roku 2011/2012. Vyhlásili sme najúspešnejšie literárne a výtvarné práce na súbehu ku Dňu školy. Potešili sme všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili akcie zberu starého papieru. Súťažili sme v štefetových hrách a …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=681&lang=sk

Prváci v Detskom zväze školy

Na slávnostnom programe, 4. októbra, prváci sa stali členmi Detského zväzu. Tento deň im spríjemnili ich starší kamaráti, ktorí len pre nich spievali, recitovali, tancovali. Štvrtáci sa postarali o to, aby každý z nich dostal odznak a Uvítanku.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=645&lang=sk