september 2012 archive

Naša nová knižnica

V školách sa letné prázdniny  zvyčajne využívajú na vylepšenie podmienok práce, aby  škola pripravená privítala svojich žiakov . V súlade s možnosťami, v našej škole počas letných prázdnin bola upravená knižnica. Steny sú omaľované a je vybavená  novým nábytkom. Okrem toho, že si do knižnice žiaci budú chodiť vypožičať knihy, v nej sa budú uskutočňovať aj stretnutia Žiackeho parlamentu a tímov, ktoré …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=602&lang=sk

Akcia zberu starého papiera

V stredu, 26. septembra 2012 v termíne od 16. do 19. hodiny v našej škole bude prebiehať zber starého papieru. Akcie sa zúčastnia všetky triedy. Trieda, ktorá v zbere vynikne, bude odmenená.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=596&lang=sk

Aj my sme privítali prvákov

Slávnostným programom, ktorý prichystali bývalí štvrtáci so svojími učiteľkami začalo sa nové obdobie v živote našich najmladších žiakov. Stali sa z nich opravdiví veľkí žiaci. Tešia sa z nich ich rodičia, ale aj ich nové pani učiteľky Anna Salčáková (I.1), Anna Hodoličová (I.2) a Vesna Šranka (I.3). Veľa šťastia!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=592&lang=sk